Keti Koti- Tafel Amersfoort

Het bestuur van Stichting Silent Nois3 zal de Keti Kotitafel in Amersfoort bezoeken, waar gelijktijdig de expositie ‘Hoe niets voorgoed verdwijnt’ zal plaatsvinden. Aan deze tafel leren zwarte en witte