Inclusie Coaching: werken aan verbinding, veiligheid en een inclusieve samenleving

Inclusie Coaching: werken aan verbinding, veiligheid en een inclusieve samenleving

Discriminatie.nl/Utrecht (voorheen Artikel 1 Midden Nederland) biedt de “Kritische Reflectie Methode” aan. Professionals werkzaam in provincie Utrecht zijn gecertificeerde Inclusie coach en gaan nu ook elders in het land aan de slag. Samen vormen zij sterke inzetbare trainerspoule.

Korte samenvatting
i-Coaching is een nieuwe methodiek gebaseerd op internationale methodes van conflicthantering, de narratieve methode en kritische reflectie. Met deze methode ontwikkel je een basishouding met vaardigheden die ervoor zorgt dat je onderdrukkende systemen gaat doorzien, door conflicten kunt navigeren en tot nieuwe werkwijzen komt. Zo kunnen, als individu, als groep en als gemeenschap, patronen worden doorbroken die schade en trauma veroorzaken.

Het I-coaching traject is bedoeld voor professionals uit het sociaal domein en vrijwilligers vanaf 18 jaar die zichzelf zien als verbinders en op zoek zijn naar instrumenten en handvaten om vooral de moeilijke gesprekken te kunnen blijven voeren en het dialoog in de eigen gemeenschap levend te houden.

Het i-Coaching-traject is gebaseerd op de volgende kerndoelen:

  • Het versterken van lokale vaardigheden en gemeenschappen
    i-Coaching is een aanpak die uitgaat van de lokale context, de sociale dynamiek in de betreffende groep. i-Coaching maakt gebruik van mogelijkheden en talenten die aanwezig zijn in de betrokken personen. Zo wordt er gezocht naar lokale oplossingen voor lokale problemen.
  • Actieve participatie
    i-Coaching nodigt alle deelnemers uit om actief betrokken te zijn bij het bewustwordingsproces, het onderzoek en de onderhandelingen over de mogelijke afspraken of oplossingen.
  • Narratieve benadering
    i-Coaching zet het delen van levensverhalen en ervaringen centraal en erkent het belang van (h)erkenning en de unieke context van deze verhalen. De narratieve benadering ziet levens als verhalen; verhalen die we zelf vormgeven, verhalen waar we instappen of verhalen die door anderen verteld worden.

Doelgroep
Het traject is in principe bedoeld voor vrijwilligers en professionals in het sociaal domein die zichzelf zien als verbinders en op zoek zijn naar instrumenten en handvaten om vooral de moeilijke gesprekken te kunnen blijven voeren en het dialoog in de eigen gemeenschap levend te houden.

Add a Comment

Your email address will not be published.